Eğitim

#
Neden Aydınlatma Hesabı Yaparız?

Aydınlatma Hesabı ve Aydınlatma Cetvelinin Oluşturulması

• Elektrik tesisat projelerinde her bir alan için ayrı ayrı odanın kullanım şekline, alanına, geometrisine ve gerekli aydınlık düzeyine uygun şekilde Aydınlatma Hesabı yapılır.

 • Hesaplamadan çıkan sonuca göre istenilen armatürden kaç tane kullanılacağı, gücünün ne olacağı ve oda içinde nasıl yerleştirileceği belirlenmiş olur.

 • Elde edilen bütün sonuçlar ile “Aydınlatma Hesabı Cetveli” oluşturulur ve bu hesaplamalardan bir tanesi örnek olarak projede verilir.

• Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması için gerekli hesap yöntemlerini kapsamaktadır.

• Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun olarak ilgili tablodan alınır ve diğer veriler yardımıyla en uygun armatür ve ampulün cins ve miktarı hesaplanır.

 

Aydınlatma Hesabı Aydınlatma hesabı için aşağıdaki değerlerin belirlenmesi gereklidir.

• Odanın eni (a): Mimari proje üzerinde yazılı olan değerdir.

• Odanın boyu (b): Mimari proje üzerinde yazılı olan değerdir.

 • Oda yüksekliği (H): Mimari projede belirtilir.

• Oda duvarlarının yansıtma katsayıları: Tavan, Duvar ve Zemin renkleri Açık, Orta Koyu, Koyu vb. gibi. • Armatürle aydınlatılacak yüzey arası mesafe (h): Hesaplama ile bulunur.

• Çalışma yüzeyi yüksekliği: 0,85m olarak alınır.

• Aydınlık düzeyi (E): Odanın kullanım amacına göre tablodan belirlenir.

 

 


Aydınlatma Tasarım Yöneticisi Ümran DERELİOĞLU