Eğitim

#
Müze Aydınlatması

Müzeler tarihi eserlerin sergilendiği alanlar olup kültürel ve kültürler arası etkileşimi de sağlar.

Müze mekanlarının aydınlatması tasarlanırken hem düşey düzlemde hem de mekanın genel aydınlatmasında gerekli aydınlık düzeyi sağlanmalıdır.

Sergilenen nesneler üzerinde istenilen aydınlık düzeyi değeri, nesnelerin ışıktan etkilenmelerine göre değişiklik gösterebilir. Işığa karşı duyarlı objelerde 50lx  düşük duyarlılığa sahip objelerde 200lx ve üstü olabilir.

3 boyutlu nesnelerin en iyi algılandığı ışık gün ışığıdır. Müzeler de bazı nesnelerde kullanılan farklı kelvin renkleriyle ve açılarıyla vurgu aydınlatması yapılarak eserin daha çok ortaya çıkması sağlanabilir.

Dolayısıyla müze aydınlatmasında en önemli noktalardan biri sergilenen eserlerle ilgili doğru bilgiye sahip olmaktır.

Dış ortamlarda kullanılacak olan aydınlatma armatürlerinde IP (dış etkenlere koruma sınıfı) değerine dikkat edilmelidir.

Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 199 müze ve 142 düzenlenmiş ören yeri bulunmaktadır.

 


Aydınlatma Tasarım Yöneticisi Ümran DERELİOĞLU