Eğitim

#
Tünel Aydınlatmasında Dikkat Edilmesi Gereken Alanlar

Tünel aydınlatmasının amacı, sürücülerin tünele yaklaşırken, tünelden geçerken ve tünelden ayrılırken doğru konfor ve emniyetin sağlanmasıdır.

Tünel Aydınlatması 5 bölgeye ayrılır.

1-GİRİŞ BÖLGESİ: Bu alan yoldan tünelin girişine kadar olan bölgeyi belirtir. En önemli alan burasıdır. Bu bölgede ki aydınlatmanın amacı sürücülerin tünele girişte adaptasyonunu  sağlamaktır.

2-EŞİK BÖLGESİ: Eşik bölgesi mesafesi, maksimum trafik hızına ve dolayısıyla fren mesafesine eşit olan bölgedir. Bu bölgenin başlangıç kısmında dış ortam aydınlığına eşit miktarda yapılır. Bölge sonuna doğru yaklaştıkça aydınlık değeri %40 kadar düşürülmelidir.

3-GEÇİŞ BÖLGESİ: Bu bölge eşik bölgesinin sonu ile iç bölge arasında yer alır, bu bölgede aydınlatma seviyesi kademeli olarak iç bölgeye yakın bir seviyeye getirilmeye çalışılır.

4-İÇ BÖLGE: Geçiş bölgesinden sonraki bölümdür. Tünelin en uzun alanıdır. Bu alanda da aydınlatma sürüşü rahatlatacak düzeyde ayarlanmalıdır. Parıltı düzeyi 1 cd/m2 ile 10 cd/m2 arasında yer almalıdır.

5-ÇIKIŞ BÖLGESİ: İç bölgenin sonundan tünelin çıkışına kadar olan bölgedir. Çevre aydınlık seviyelerindeki artışlara karşı görsel uyum çabuk olduğu için tünel çıkışları ek bir aydınlatma gerektirmez.

Tünel aydınlatma hesaplarının da uluslararası aydınlatma komisyonun 2004 yılında hazırladığı bildiri günümüzde de geçerliliğini korumakta ve tünelin bölgelerine göre aydınlatma hesapları bu bildiri göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bu bağlamda tüneller parıltı seviyelerini belirlemek üzere çeşitli spesifik bölgelere ayrılarak aydınlatma hesapları bu bölgeler için ayrı ayrı yapılmaktadır.

TÜNEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ

1-Zıt Yönlü Aydınlatma Sistemleri: Böyle bir sistem asimetrik dar açılı armatürlerde yüksek güçlü lambalar kullanılarak ışıkların sürücü istikametine zıt yönde yönlendirilmesi ile elde edilir.

2-Eş Yönlü Aydınlatma Sistemi: Bu tip sistemde, cismin üzerine düşen ışık trafik ile aynı doğrultudadır. Çift yönlü trafiğe hizmet veren tünellerde çıkış bölgesinde kullanılan eş-yönlü aydınlatma, aynı zamanda karşı yönden akan trafik için giriş bölgesindeki zıt-yönlü aydınlatma görevi görür.

3-Simetrk Aydınlatma: Simetrik aydınlatma sistemi genel olarak enine ve boyuna simetrik aydınlatma olmak üzere iki başlık altında incelenir:

-Enine aydınlatma sisteminde ışık, tünelin eksenine dik olarak yönlenir.

-Boyuna simetrik aydınlatmada ışık, tünel eksenine paralel olacak şekilde yönlenir ve aydınlatma daha çok ışık saçar.

 

 


Aydınlatma Tasarım Yöneticisi Ümran DERELİOĞLU