Eğitim

#
Okular da ve Konferans Salonlarında Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Okullar esas olarak doğal ışıkla aydınlandığından, doğal ışıkla uyumlu bir aydınlatma yapılmalıdır.

Öğrencilerin zamanının büyük bir bölümünün geçtiği sınıflarda kaliteli aydınlatma altında kalmaları psikolojileri için önemlidir. Aydınlatma seviyelerinin düşük olması yanlış ışık renk sıcaklıkları, düşük renksel geri verim öğrencilerin ruh halini depresif yönde tetikler. Kötü aydınlatılmış sınıf ortamı öğrencinin psikolojik refahını olumsuz etkiler ve sonucunda öğrenme yeteneği azalır. Okullarda renk sıcaklığı 4000K tercih edilmelidir.

İyi bir aydınlatma öğrencilerin kendilerini okulda güvende hissetmesini sağlarken, okulun marka irtibatını da güçlendirir.

Projeksiyon sistemleri ve akıllı tahtaların sınıflarda yer almasından sonra, kontrol sistemlerine ihtiyaç duyuldu. Kontrol sistemleri sayesinde bazı ışıklar istenildiği zaman kısılabiliyor veya tamamen kapatılabiliyor.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, sert ve titreşimli aydınlatmalarda öğrencilerin derse katılımı ve görev alma aktiviteleri olumsuz etkilenmiştir. Yumuşak ve daha doğal bir aydınlatma ortamında öğrenciler daha kolay görev almış ve derse katılımcı oldukları gözlemlenmiştir.

Öneriler:

-Eylemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için minimum aydınlık düzeyi sağlanmalıdır. Bu ilkokullarda 200 lx iken geceleri yetişkinler için eğitim veren sınıflarda 300 lxdür.

-Ders tahtası üzerinde (düşey düzlemde) düzgün yayılmış 500 lx lük bir aydınlanma düzeyi olmalıdır.

-Yapay aydınlatma armatürlerindeki lambaların renksel geriverim indeksi (Ra) 90 olmalıdır. Renksel geriverim, renklerin doğru ve gerçek renginde algılandığının bir göstergesidir.

-Günışığı ile dersliklerin gün boyunca aydınlatılması esastır.

-Kamaşmanın önlenmesine özen gösterilmelidir.

-Amfi ve konferans salonlarında Projeksiyon için loşlaştırma imkanı sağlanmalıdır.

-Amfi ve konferans salonunda konuşmacının loşlaştırmada bile notlarını rahatça okuyabileceği yerel bir aydınlatma sağlanmalıdır.

-Acil durum aydınlatması, çıkış ışıkları ve basamakları vurgulayan orientasyon ışıklarının önemli olduğu unutulmamalıdır.

 


Aydınlatma Tasarım Yöneticisi Ümran DERELİOĞLU