Eğitim

#
Hastane Aydınlatması

Hastanelerde her bir bölüm ayrı kullanım amacına sahip olduğundan, farklı aydınlatma gereksinimlerine ihtiyaç duyar.

Hastanelerde aydınlatma, bazen yalnızca yapay aydınlatmalarla sağlanırken, bazen de yapay aydınlatmanın doğal aydınlatmayla (güneş ışığı) kombinasyonu şeklinde sağlanır.

Hem ışık kaynağı tarafından üretilen hem de çevre tarafından yansıtılan ışığın rengi önemlidir. Her şeyden önce renk, muayene ve tedavi amacı için yaratılan en iyi durumu garantiye almakta yardım edebilir. Örneğin hastanın cildinin renk içindeki değişimi veya bir hastanın teşhis durumunun renge bağlı olabildiği yerler.

İkinci olarak, renk, hastanelerin kliniksel görünümlerini psikolojik anlamda azaltan ve daha fazla sıcak bir atmosfer yaratan, hastanın iyileşmesi yönünde katkıda bulunacak bir faktördür.

Acil aydınlatma hastane içindeki bütün yoğun alanlara, çıkışlara ve aydınlatmanın eksikliği ile hayat ve güvenliği tehlikeye sokacak diğer bütün bölgelere yerleştirilmelidir.

  Hastane Bölümlerinde istenilen renk değerleri şöyledir:

-Hasta odalarında 2700K-3000K ,100-125 lx, renksel geri verim endeksi CRI 80 dan büyük olmalıdır.

-Tedavi ve muayenenin yapıldığı odalarda 4000K ,500 lx, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

- Müşahede alanında 4000K ,100 lx, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

-Ameliyathanelerde 4000K ,1000 lüks, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

-Laboratuvar ve eczanelerde 4000K,500 lx, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

-Göz ve kulak muayenesi alanlarında 4000K,300 lx, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

-Doğumhanelerde 4000K,300 lx, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

-Yoğun bakım ünitesinde 4000K 300 lx, renksel geri verim endeksi CRI 90 dan büyük olmalıdır.

-Resepsiyon ve bekleme odalarında 150 lüks,

-Merdiven ve koridorlarda 100 lüks aydınlık seviyesinde olmalıdır.

 

 

 


Aydınlatma Tasarım Yöneticisi Ümran DERELİOĞLU